nam tuổi tân mùi hợp đá quý màu gì

Những loại đá quý phong thủy hợp với người tuổi Tân Mùi 1991 nam mạng

nam sinh năm này có bản mệnh thuộc mạng Hỏa nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau:   Chuỗi mặt trời đỏ A+ S6363-3577– Năm sinh dương lịch: 1964 – Năm sinh dương lịch: 1991 – Năm sinh âm lịch: tân mùi – Mạng: Nam – Cung Ly Mệnh Hỏa nam