thái ất tử vi Đinh Dậu tuổi tân mùi nữ mạng

Tử vi trọn đời Tân Mùi 1991 – Nữ Mạng

Nữ Tân Mùi nên tránh những tuổi Đinh Sửu (1997), Mậu Thìn (1988) và Ất Sửu (1985). Bởi những tuổi này chẳng những xung khắc mà còn làm cho cuộc đời phải chịu cảnh biệt ly hay tuyệt mạng. Nữ mạng – Tân Mùi Cung Càn,Trực Mãn Cung: Khảm Mạng: Lộ Bàn Thổ (Đất đường