tử vi tuổi dậu 1991

Tử vi trọn đời Tân Mùi 1991 – Nữ Mạng

Nữ Tân Mùi nên tránh những tuổi Đinh Sửu (1997), Mậu Thìn (1988) và Ất Sửu (1985). Bởi những tuổi này chẳng những xung khắc mà còn làm cho cuộc đời phải chịu cảnh biệt ly hay tuyệt mạng. Nữ mạng – Tân Mùi Cung Càn,Trực Mãn Cung: Khảm Mạng: Lộ Bàn Thổ (Đất đường

Tử vi trọn đời Tân Mùi 1991 – Nam Mạng

Trong việc lựa chọn bạn đời là điều rất quan trọng và liên quan đến cả một cuộc đời của bạn. Vì vậy bạn phải cần lựa chọn những người cùng hợp với tuổi mình để đẩy mạnh cuộc sống lên đến mức độ cao của danh vọng tiền tài và hạnh phúc. Nam mạng